Sveits slår Norge som verdens beste bosted for eldre

Sveits topper listen over verdens beste land for eldre mennesker å bo i. Men Norge og Sverige følger like bak.  Dette i følge en ny rapport som ser på den sosiale og økonomiske velferden for pensjonister i 96 land i hele verden.

Kåringen skjer i en rapport for HelpAge International og Universitetet i Southampton. Rapporten er del av den globale AgeWatch-indeksen som vurderer den sosiale og økonomiske velferden for pensjonister i 96 land. Disse representerer 91 prosent av verdens samlede befolkning over 60 år, nærmere 901 millioner.

I undersøkelsen vurderes og måles livskvaliteten til de eldre med tanke på inntekt, helse, utdannelse og ansettelsesforhold målt i forhold til hvordan det enkelte land legger til rette på disse områdene. 

Norge – solid toer på listen

Norge rangeres som det nest beste landet i verden som bosted for seniorer, med en høy score på tvers av alle målekriterier. Norge er desidert best på arbeid med en sysselsetting  på 71,1 % blant mennesker over 60 år. Dette er nesten 15 prosentpoeng over gjennomsnittet for sin region som består av alle land i Vest-Europa pluss Canada og USA.

Les også: Slik får du ny jobb når du er senior

Norge har også det høyeste utdanningsnivået blant personer over 60 år i den samme regionale inndelingen.

Norge rangeres imidlertid lavest på helse i sin region. Gjennomsnittlig antall år en person i Norge kan forvente å leve i Norge er 24 år, hvorav en kan forvente å leve i 17 av de 24 årene med god helse.

Skal vi tro undersøkelsen mener eldre mennesker i Norge at de har det veldig godt sammenlignet med yngre mennesker. På egenvurdert mental velvære føler hele 98,9 % av personer over 50 år i Norge at de har et betydningsfullt liv sammenlignet med personer i alderen 35-49 som føler det samme.

Les også: De over 60 er aller mest glade i jobben sin

Vestlige land er mest eldre vennlige

Sveits kom best ut, tett fulgt av Norge, Sverige, Tyskland og Canada i den rekkefølgen. USA og Storbritannia kom inn på niende og tiende plass, respektivt.

Med unntak av Japan på 8 plass ligger alle topp ti landene enten i Vest-Europa eller Nord-Amerika.

Landene øverst på listen legger alle vekt på å forbedre eldres liv med en politikk for å øke tilgangen på helsetjenester, gjøre infrastruktur lettere samt gode pensjoner. 

Hellas kommer dårlig ut

Hellas og Tyrkia sliter økonomisk og kommer også langt ned på denne målingen. Hellas, og Tyrkia rangerte på henholdsvis 79ende og 75te plass, og er dermed i samme gruppe som land i Afrika sør for Sahara og flere asiatiske land.

Landene som er rangert på listens nederste fjerdedel består av land fra alle verdens regioner, men Afrikanske land utgjør halvparten av disse landene.

Økende forskjeller i forventet levealder

Forskjellen i forventet levealder for 60 åringer har blitt større mellom de øverst rangerte landene og landene nederst på indeksen. Den var 5,7 år i 1990 og 7,4 år i 2012, ifølge rapporten.

De som nå er 60 år i Japan, der forventet levealder er høyest, lever i snitt ytterligere 26 år. Til sammenligning kan mennesker med samme alder i Afghanistan bare vente å leve ytterligere 16 år etter at de har passert 60 år.

I Norge kan altså en person på 60 år forvente å leve i ytterligere 24 år.

Les også: Stadig flere eldre kjøper pleie og omsorg

Andelen eldre vokser raskt i alle land – også Norge

I dag vokser andelen eldre i alle verdens land. Innen 2050 vil 46 av de 96 landene i indeksen ha 30 prosent eller flere innbyggere som er over 60 år.

I Norge er det i 2015 1,1 million mennesker over 60 år. Figuren under, som er hentet fra rapporten,  viser utviklingen i Norge frem mot 2050. I 2050 er altså nær 1/3 av alle personer i Norge over 60 år dersom nåværende utvikling ikke endres.

Andel personer i Norge over 60 år
Forventet utvikling i antall personer over 60 år i Norge

Kilde: Global AgeWatch Index 2015

Legg igjen en kommentar