Trafikkurs for eldre kan bli påbudt

30 prosent av dem som mista livet i trafikken i 2014 var over 65 år. Nå vurderer Statens vegvesen å innføre obligatoriske kurs for eldre bilførere for å gjøre trafikken tryggere.

– Det uroer oss at det er så mange eldre som mister livet i trafikken, og det kan bli enda flere, seier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet

Ifølge Statens vegvesen er trafikanter over 75 år dobbelt så utsatt for alvorlige ulykker i trafikken enn aldersgruppen 35–64 år. Statens vegvesen har utarbeidet en rapport om eldreulykker i trafikken. De har studert samtlige dødsulykker fra 2005 til 2011, hvor bilførere over 75 år har vært involvert.

Rapporten viser det vil bli flere eldre over 75 år i trafikken i årene som kommer. Når ulykker med eldre først skjer, får de ofte et mer alvorlig utfall enn med yngre trafikanter, fordi eldre tåler mindre.

– Eldre skiller seg fra andre utsatte grupper ved at de kjører pent. Likevel gjør de feil. Det skyldes dårlig fysikk og nedsatt evne til å oppfatte situasjoner i trafikken raskt nok, sier seksjonsleder i vegavdelingen i Hedmark, Per Magnar Klomstad.

Statens vegvesen har med utgangspunkt i ulykkestallene bestemt seg for å vurdere om trafikkurs for eldre bilførere skal bli obligatoriske, og eventuelt hvilken aldersgruppa kursene skal gjelde for. I dag har alle over 60 år mulighet til å ta del i det teoretiske kurset 65+, men det er nå frivillig.

Les også: Fornyelse førerkort – en komplisert papirmølle
L
es også: Førerkort for seniorer – nye regler fra 19. januar 2014

Seniorane er positive

– Me har hatt positive erfaringar med kurset 65+, og ein kan få opp til 25 prosent risikoreduksjon ved at alle bilførarar over 65 år tar del i programmet, seier avdelingsdirektør for trafikkopplæring og førarkort, Bente Skjetne, ved Vegdirektoratet.

Interesse- og kunnskapsorganisasjonen Seniorsaken er også positive til å få ned ulykkes tallet blant eldre bilførere. Men de er i tvil om hvilken aldersgruppe det skal gjelde for.

– Obligatorisk for 65-åringar er for tidleg. Ein bør vurdere å gjere det obligatorisk til dømes frå og med ein er 75 år, då er det også påbode med årlege helsesjekk, seier Knut Christian Høvik, generalsekretær i Seniorsaken.

Kilde: NRK Nyheter

One thought on “Trafikkurs for eldre kan bli påbudt”

  1. Det ville være veldig bra hvis det ble obligatorisk med kurs for eldre bilførere. Har gjennomgått et slikt for mange år siden, det var svært nyttig. Tar gjerne et til hvis det er mulig. Jeg har nylig fornyet mitt førerkort for to år, da med legeattest selvfølgelig. Håper det kommer et slikt kurs i noenlunde nærhet av bygda vår, Drangedal. Som pensjonert yrkessjåfør, er jeg spesielt interessert i trafikksikkerhet.

Legg igjen en kommentar

To tastetrykk til en enklere hverdag