Vil utvikle boliger for eldre etter USA modell

I fremtiden vil eldre bo i boliger der de kan dyrke sine interesser, få nye venner og leve gode år på slutten av livet, mener den svenske forskeren og boligutvikleren Petter Ahlström som nå jobber med å utvikle slike boligkomplekser i Sverige .


– Det er ikke noe rart med det å bli gammel, det gjør vi alle sammen til slutt. Vi mener at man må skape et botilbud som er så attraktiv at man ønsker å flytte dit tidligere enn man i dag flytter til pleiehjemmet. Da kan eldre få mange gode år, med nye venner og mulighet til å delta på spennende aktiviteter, sier han til ABC Nyheter.

Ønsker å bo i fellesskap

I Sverige viser prognosene at hver fjerde svenske kommer til å være 65 år eller eldre om ti år. Det er behov for å finne ut hvordan eldre vil bo for at de skal ha en aktiv og meningsfylt alderdom, mener Ahlström.

Ahlström har sett på hvordan eldre ønsker å bo. Hva som er deres preferanser når det kommer til praktisk tilpasning av boligen, men også om de ønsker å bo i fellesskap med andre eldre og om de er villige til å betale litt ekstra for service der de bor.

Til ABC Nyheter sier Ahlström at han ikke er i tvil om at eldre i Skandinavia er klare for et nytt alternativ, som ligger utenfor de vanlige institusjonene og det som det offentlige tilbyr.

– Når vi blir gamle og slutter å jobbe, da har det gjerne vært slik at vi skal vi tas hånd om. Men det stemmer ikke for dagens eldre. De har andre krav og forventinger og et annet selvbilde. Og de har penger, sier Ahlström.

Stor suksess i USA

Alhström mener dagens eldre er klare for det som i Nord-Amerika kalles «assisted living» eller «senior resort». Dette er en boligform som vi her hjemme gjerne har blitt kjent med gjennom amerikanske filmer og TV, som både skal være praktisk og sosial.

– Amerikanerne fungerer ganske likt som oss, seniorene der har samme behov og ønsker som her, men de har i lengre tid enn oss innsett at de må gjøre mer selv.

– Mange av oss lever fortsatt i tro om at velferdssamfunnet skal løse dette. Men så ser vi at det ikke finnes penger i systemet, eldrehjem rustes ned og blir et sted folk bor det siste halve året før de dør. Vi vil skape et attraktivt alternativ til de mange årene man i dag sitter hjemme, før man kommer så langt at man må på pleiehjem, sier han.

Boligresort i USA
Boligkomplekser for eldre, der alt er lagt til rette både praktisk og sosialt, har i USA både blitt et populært tilbud og god butikk for dem som driver det, sier Petter Ahlström som ønsker å tilby det samme i Skandinavia. Kilde ABC Nyheter

Vil dyrke egne interesser

Ahlström mener også at det i tillegg til at selve boligene er utformet riktig også kreves en sosial infrastruktur. Eldre mennesker vil inn i et sosialt miljø som passer i det aldrende liv.

Han forklarer at senior-resortene i USA legger til rette for at beboerne kan dyrke sine egne interesser.

– Noen av resortene tilbyr for eksempel det å reise som en av sine aktiviteter. Da får seniorene hjelp til å organisere og gjennomføre reiser. Det samme kan man gjøre for eldre i Norge og Sverige. Vi har en rik middelklasse og det finnes helt klart interesse, mener han.

Alhström vil lage et tilbud som en hotellkjede, men som i stedet er en kjede av boliger hvor man kan velge et liv sammen med andre, hvor de eldre får tilbud om attraktive og morsomme aktiviteter. Det er det hans firma vil sy sammen og tilby.

– Vi tror det er det mange eldre i dag er ute etter, på det tidspunktet i livet vil man gjøre ting lettere for seg selv og ha det morsomt sier han.

Vil gjerne jobbe i Norge

Selv om Ahlströms selskap CLA Sweden i første omgang sikter seg inn mot Sverige, ser han for seg at konseptet kan eksporteres til hele Skandinavia og gjerne også i Norge. De håper å ha det første prosjektet i Sverige klart ved årsskiftet.

For å lykkes trenger de samarbeidspartnere som kan være med å utvikle tilbudet og driften av boligkompleksene.

– Vi må få inn andre aktører. Hvorfor ikke hotellbransjen? De har dette i blodet sitt og forstår verdien av service. For de som bor der er det ikke så viktig hvem som bygde boligen, det er de som leverer tjenester hver dag som er viktig.

– Vi vil komme dit man har kommet i Nord-Amerika. Der har man bygd opp en fantastisk business og et tilbud som de eldre er veldig fornøyd med, avslutter Petter Ahlström, til ABC Nyheter.

Les også: Skift bolig mens du kan

Kilde: ABC Nyheter

2 thoughts on “Vil utvikle boliger for eldre etter USA modell”

  1. Ja, dette har vi ventet på. Håper at det kan bygges mange nok enheter så vi slipper ventelister, dette blir garantert populært.

Legg igjen en kommentar