Du blir aldri for gammel til å trene

Selv over 65 år vil du få bedre helse og gode resultater av trening og mosjon.

Du vil være i stand til at klare mer selv og få et bedre liv, skriver forskning.no, da vi mister muskelmasse allerede etter 30 års alderen hvis ikke vi holder oss aktive. Dette kan få konsekvenser i det eldre livet, men kan rettes med styrke trening og mosjon.

For å finne ut hva slags styrketrening som gir best effekt hos eldre, har Lohne-Seiler på Norges Idrettshøgskole  sammenlignet tradisjonell styrketrening på apparater med styrketrening uten apparater. En gruppe på 63 eldre trente styrke to ganger i uken over tre måneder.

Testresultatet viste at begge metodene ga økt muskelstyrke. Likevel skilte styrketrening med apparater seg ut på ett punkt. Styrken i overkroppen økte med hele 25 prosent. Uten apparater økte den med 0,5 prosent.

– Dette er en markant økning og viser at apparattrening gir bedre kontroll på belastningen som løftes, sier Lohne-Seiler til forskning.no

Styrketrening vil også gi en forbedring av din balanse og stabilitet. Ting som gang opp trapper, å komme opp fra sengen, løfte bæreposer fra innkjøp vil bli betydelig lettere for dere som trener.

shutterstock_113849278

Menn er især utsatt.

Lohne-Seiler kartla også fysisk aktivitet hos eldre i Norge. Hele 560 personer i alderen 65–85 år bar en aktivitetsmåler i sju dager for undersøkelsen. Det viste seg at bare 21 prosent av de eldre var aktive nok ifølge de anbefalte 30 minutters aktivitet hver dag. For de over 80 år var bare seks prosent aktive nok.

Internasjonalt sett er det stor forskjell på menn og kvinner i slike undersøkelser, men det er annerledes i Norge. Dermed kan vi slå fast at eldre, norske kvinner er mer aktive enn kvinner i andre land, sier Lohne-Seiler.

Eldre norske kvinner er oftere i lett aktivitet dagligt. De sitter sjeldnere enn eldre menn helt i ro, men de driver også mindre med hard, intens aktivitet. Dette er stadig hvor menn er mest aktive, men dog sjeldnere .

Der skal ikke mye til før du begynner at se resultater, men som oftest er menn de som er mest utsatt da de statistisk er minst aktive.

Studier viser at selv små tiltak vil gjøre en forskjell. Bedre helse betyr også at eldre vil være i stand til at gjøre mer uten hjelp fra medikamenter, kanskje det er penger og spare også.

Nordmenn lever lenger og lenger, det er viktig at det settes inn tiltak for at eldre blir holdt aktive for et bedre liv.

Referanse: forskning.no 21.01.2016

Legg igjen en kommentar