Kategoriarkiv: Regler og rettigheter

Innlegg om førerkort, pensjon etc.Du har rett på permisjon fra jobb for pleie av nære pårørende

Arbeidstaker kan ha mange og ulike grunner til å søke om permisjon fra arbeidet. Noen permisjoner er regulert i lov, andre i tariffavtale evt. i virksomhetens policy/personalhåndbok. Noen permisjoner er betalt, andre er uten lønn. Rett på permisjon for å gi omsorg og pleie til nære pårørende er lovfestet i arbeidsmiljøloven.

Fortsett å lese Du har rett på permisjon fra jobb for pleie av nære pårørende

BPA og alderdom: – Å yte etter evne og få etter behov

Portalene drifter også BPA-Portalen, en nettside for Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA).  Fra 1. januar i år ble BPA rettighetsfestet, men rettigheten er begrenset til fylte 67 år. BPA er en ordning som radikalt kan bedre livssituasjonen til mange eldre mennesker i Norge. Vi anbefaler alle å lese denne artikkelen som er skrevet av vår fagansvarlig på BPA-Portalen. Enten du er i en slik situasjon selv, er pårørende til noen eller kjenner noen som bør vite om denne muligheten for assistanse.

Fortsett å lese BPA og alderdom: – Å yte etter evne og få etter behov

Forslag til endringer i arveloven

Av advokat Audhild Freberg Iversen/ Seniorsakens ressursgruppe for juss og økonomi

Arvelovsutvalget har hatt en fullstendig gjennomgang av arveloven fra 1972 og kommer med forslag til et lovverk tilpasset dagens samfunn. Utvalget foreslår blant annet å øke ektefellens arverett og redusere barns pliktdel. Seniorsaken har levert innspill til Arvelovsutvalget endringsforslag, og kommenterer i denne artikkelen utvalgets forslag ut i fra gruppen 65 + sitt ståsted.
Fortsett å lese Forslag til endringer i arveloven

Verdens munnhelsedag – «Sammen i kampen mot diabetes»

I anledning Verdens munnhelsedag 2015 i dag danner Den norske tannlegeforening, Norsk Tannpleierforening og Diabetesforbundet felles front i kampen mot diabetes i kampanjen kalt «Sammen i kampen mot diabetes». Kampanjen setter fokuset på sammenhengen mellom diabetes og munnhelse. Diabetes kan forårsake betennelse og svekket tannfeste. Mange er ikke klar over at tannbehandling av tannfesteproblemer kan utløse trygdestønad slik at behandlingen blir billigere.

Fortsett å lese Verdens munnhelsedag – «Sammen i kampen mot diabetes»

Førerkort for seniorer – nye regler fra 19. januar 2014

Nye regler krever at dine førerrettigheter alltid skal fremgå av selve førerkortet. 
Etter besøket hos legen må du heretter levere helseattesten på en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner som utsteder et nytt førerkort.

Etter fylte 75 år må du først til legen og deretter fornye selve førerkortet. Krav om legeundersøkelse utsettes fra 70 til fylte 75 år.

Les mer om nye regler på KNA.