Stikkordarkiv: pleieDu har rett på permisjon fra jobb for pleie av nære pårørende

Arbeidstaker kan ha mange og ulike grunner til å søke om permisjon fra arbeidet. Noen permisjoner er regulert i lov, andre i tariffavtale evt. i virksomhetens policy/personalhåndbok. Noen permisjoner er betalt, andre er uten lønn. Rett på permisjon for å gi omsorg og pleie til nære pårørende er lovfestet i arbeidsmiljøloven.

Fortsett å lese Du har rett på permisjon fra jobb for pleie av nære pårørende

Et verdig tilbud for demente

Rundt om i verden har man nå begynt med varierte tiltak for å gjøre hverdagen til mennesker med alderssykdommer bedre. Hovedårsaken til dette er å fremme livene deres i den grad av at de lever et liv tilnærmet lik slik de levde før de ble rammet. På bakgrunn av dette har Nederland, som første land i verden, åpnet en landsby for demensrammede innbyggere.

Fortsett å lese Et verdig tilbud for demente

BPA og alderdom: – Å yte etter evne og få etter behov

Portalene drifter også BPA-Portalen, en nettside for Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA).  Fra 1. januar i år ble BPA rettighetsfestet, men rettigheten er begrenset til fylte 67 år. BPA er en ordning som radikalt kan bedre livssituasjonen til mange eldre mennesker i Norge. Vi anbefaler alle å lese denne artikkelen som er skrevet av vår fagansvarlig på BPA-Portalen. Enten du er i en slik situasjon selv, er pårørende til noen eller kjenner noen som bør vite om denne muligheten for assistanse.

Fortsett å lese BPA og alderdom: – Å yte etter evne og få etter behov