Læring hos eldre

Sosiale medier bra for eldre hjerner

Å lære nye ting kan bidra til å holde aldrende hjerner i form. Noe som ser ut til å trekke i positiv retning er å være aktiv på sosiale medier. Etter bare to måneder gir bruk av Facebook en hjerne-boost hos folk som nærmer seg 70 år.

I en ny studie har doktorgradsstudent Janelle Wohltmann ved University of Arizona undersøkt det kognitive utbyttet eldre i alderen 68-91 har av å bruke Facebook. Studien er nylig lagt fram på International Neuropsychological Society Annual Meeting på Hawaii og omtalt i forskning.no

Kognisjon betyr erkjennelse, og vi bruker det til å tilegne oss og bruke kunnskap. Våre kognitive funksjoner har med vår evne til tenkning, intellektuelle og mentale prosesser i hjernen å gjøre. (fra Wikipedia).

Les også: Det er aldri for sent å lære

To innfallsvinkler på studien

I alt 42 personer deltok i studien og snittalderen på personene i forsøket var 79 år. Studiene hadde til hensikt å måle hvor godt arbeidsminnet til personene fungerte gjennom kognitive tester.

– Ideen til studien sprang ut fra to innfallsvinkler, den ene fra resultater som antyder at det å lære seg noe nytt, og ikke bare bli en sofapotet når man går av med pensjon, fører til bedre kognitive prestasjoner.

– Den andre har utgangspunkt i den spore mengden dokumentasjon på at folk som er sosialt aktive og mindre ensomme, har bedre hjernehelse ved høy alder, sier Wohltmann.

Flinkere til å håndtere ny informasjon

14 personer som aldri før hadde brukt det sosiale mediet, eller som kun hadde prøvd det sporadisk, ble instruert til å bli Facebook-venner med hverandre og poste nytt innhold minst én gang daglig.

Eldre i en annen gruppe, som også var ukjente med Facebook, ble lært opp i en nettbasert dagbok. Her ble det også postet daglige innlegg, men de var private, og det var ingen deling av informasjon som på Facebook.

Etter å ha brukt Facebook i over åtte uker presterte denne gruppen 25 prosent bedre på kognitive tester enn Dagbok-gruppen. Facebook gruppen var flinkere til å holde fokus på relevante opplysninger mens de måtte forholde seg til ny informasjon.

Ikke for alle eldre ?

Wohltmann tror likevel ikke at Facebook egner seg for alle eldre.

– Det finnes utvilsomt også andre måter å holde hjernen i trim på. Det er viktig å forstå og kjenne til de aspektene ved Facebook som folk er bekymret for, som hvordan man sikrer profilen sin.

– Så jeg ville ikke foreslå at bestemor rekrutteres umiddelbart, med mindre noen kan gi henne en skikkelig innføring og støtte i sikker bruk, sier hun.

Hjelp mot ensomhet ?

Wohltmann trekker også fram at sosiale medier kan hjelpe eldre mennesker å holde kontakten med barnebarn, annen familie og venner.

Det er grunn til å tro at bruken av sosiale medier også kan få de eldre til å føle sterkere sosial tilknytning og mindre grad av ensomhet.

Les også: Sosiale medier – Et hjelpemiddel mot ensomhet

Stadig flere seniorer på sosiale medier

I USA bruker nå én av tre eldre sosiale medier som Facebook, ifølge Pew Internet & American Life Project.

– Vi vet lite om eldres bruk av sosiale medier. De er en stadig voksende brukergruppe på Facebook, så det er viktig å drive forskning på dem, sier Wohltmann i en pressemelding.

I Norge øker også andelen seniorer som er aktive på Facebook. I 2014 var 30 % av alle internett brukere i Norge i aldersgruppen 67 – 79 år aktive på Facebook. Bare 3 % var aktive på andre sosiale medier. 72% av denne aldersgruppen brukte Internett daglig til å lese nyheter.

Til sammenlikning var 53% av Internettbrukerne i aldersgruppen 45 – 66 år daglig aktive på Facebook.  (Kilde: medienorge.no)

Les også: Seniorene invaderer Internett

Kilde for artikkelen: forskning.no

Legg igjen en kommentar