SeniorPortalene

Idéen rundt SeniorPortalene er at du som senior kun skal være to tastetrykk unna en enklere hverdag. Vi har derfor samlet informasjon vi tror kan være av nytte under én «paraply» og gir deg svar på viktige spørsmål som:

Hvilke bomuligheter finnes for meg?   →   SeniorboPortalen

Hvem kan hjelpe meg i hjemmet?   →   FrittBrukervalgPortalen

Kan jeg spise meg friskere?   →   ErnæringsPortalen

Hvilke aktiviteter finnes i nærområdet?   →   SeniorAktiviteter

Våre Portaler viderefører visjonen og tanken bak Helse- og omsorgstjenestelovens §1-1. Dens formål er særlig :

«Å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.»

To tastetrykk til en enklere hverdag