Seniorene invaderer Internett

I nettalderens spede begynnelse var det få som snakket om at Internett skulle spre seg som det gjorde. At det meste av det vi gjør i livene våre skulle bli basert på verdensveven 20 år etter, det var det knapt noen som kunne forutse.

De har ligget litt bakpå, men nå er også seniorene på full fart inn i alt fra netthandel til sosiale medier. De kommer sent men godt og de kommer i flokk. Fra 2004 til 2014 viser Statistisk Sentralbyrås (SSB) statistikk at brukere av andre nettjenester enn kun mail og vanlig surfing over 55 års alder er kraftig økende. Toppåret til nå er 2012. Etter en liten dupp i tallene i 2013 er antall netthandlende seniorer økende igjen for året 2014.

Bruk av PC

I aldersgruppen 64-75 år er andelen av PC-brukere 76 prosent, noe som er en økning på tre prosent fra 73 i 2013. SSB skriver i sin artikkel om bruk av IKT i husholdningen for andre kvartal 2014:

«Nesten alle i aldersgruppene under 65 år bruker nettet, og andelen i den eldste aldersgruppen har økt fra 70 til 77 prosent det siste året.»

I bruk av nettet som utvidet informasjons-, handels- og aktivitetssted er også trenden økende, selv om netthandelstallene for gruppen mellom 64 og 75 år har gått ned med tre prosentpoeng fra 2013.

Det er likevel ingen grunn til å tro at seniorene har gått lei av å handle på Internett. Dagsavisen skrev i sin artikkel Eldreboom i netthandelen sent 2013 at andelen netthandlere over 65 år på få år har gått fra ti prosent til over 40!

Økt nettbruk blant seniorer

Også når det gjelder dagligbruk av Internett begynner seniorgruppene i befolkningen å komme opp på et godt nivå.

«Aktiviteter som e-post, søk etter informasjon om varer og tjenester, lesing av nettaviser og bruk av nettbank ble i 2014 alle utført av omtrent 90 prosent av befolkningen mellom 16-74 år. I aldersgruppen 65-74 år var det omtrent 67 prosent som benyttet disse tjenestene. », skriver SSB videre.

Sosiale medier mot ensomhet

Seniorene har også etter hvert kommet mer med i de sosiale mediene. I artikkelen Sosiale medier mot ensomhet skriver Computerworld at mange eldre mellom 65 og 85 år sitter mye alene og ønsker seg mer kontakt med familie og venner.

Telenor og Røde Kors har derfor i samarbeid utarbeidet en guide til godt voksne for hvordan man starter opp på sosiale medier.

– For mange eldre er ensomhet en påkjenning. Å hjelpe godt voksne til å bli mer komfortable med sosiale medier kan være et effektivt tiltak i kampen mot ensomheten. Teknologien kan gjøre det lettere å holde kontakten med familie og venner, sier Åsne Havnelid, generalsekretær i Norges Røde Kors til Computerworld.

Havnelid mener også at sosiale medier kan til å minske den teknologiske generasjonskløften og at kunnskap og tilstedeværelse på internett og i sosiale medier er en god vei å gå.

Seniorguiden til sosiale medier kan sees under denne artikkelen.

Legg igjen en kommentar