Dette er alderen vi er mest lykkelige

En ny studie i England med over 300 000 deltakere viser at det er i alderen 65 til 79 år at man er mest fornøyd med livet

I undersøkelsen, som ble utført av ONS (Office for National Statistics Research), skulle deltakerne rangere lykkefølelse, angstfølelse, og hvor mye de var fornøyd med livet sitt.

Aldersgruppen som var 69 til 79 år var de som kom best ut av undersøkelsen. De fra 45 til 59 år var minst tilfreds med livet deres.

Tiden endrer seg

Forskerne sier at en mulig årsak til de lave resultater i aldersgruppen 45 til 59 år, kan være at man i denne alderen ofte skal ta vare på både egne barn og foreldrene sine på samme tid. Det er en være en viktig faktor ifølge forskerne, at mange opplever en daglig kamp med å balansere arbeid og familie.

På samme tid viser studien at når man runder 80 års alderen så synker lykkefølelsen igjen. Dette kan ifølge forskerne henge sammen med helse og ensomhet.

Ferie, USA, Det hvite hus, Washington DC

Jobb gjør deg lykkelig

Resultatene fra studiet viser at ektepar rapporterte om høyest følelse av lykke. Deltakerne som hadde jobb var også generelt mer lykkelig enn arbeidsløse. Men mest fornøyde av alle var de som er deltidsansatt.

Resultater varierte også basert på kjønn. Kvinner hadde et høyere nivå av angst, men på samme rapporterte kvinner også at de hadde et høyere nivå av løkkefølelse enn menn.

Kilde: Side 2.no skriver: Dette er alderen vi er mest lykkelige

Legg igjen en kommentar